AANtWERK

AANtWERK

Published:„AANtWERK“ („PRIE DARBO“) yra platforma, kurioje darbdaviai renginių ir seminarų metu mainosi idėjomis, kaip skatinti inkliuzinį verslumą. „AANtWERK“ pavyzdžiu trys įmonės, veikdamos pagal šūkį „Visi kartu esame atsakingi už sunkiai įdarbinamų žmonių įtraukimą į darbo rinką“, nori parodyti, kad socialiai orientuotas ir sėkmingas verslas yra puikiai įmanomas. Šiuos darbdavius sieja siekis užsiimti inkliuziniu verslu būdu ar prasmingai ištirti šią temą.

HOBIJ remia „inkliuzinį verslumą“, kuris reiškia, kad mes suteikiame galimybę sunkiau įdarbinamiems žmonėms vėl dalyvauti darbo procese. Mes tai darome bendradarbiaudami su „IBN“, „Weener XL“, „WSD“.